Articles published with Sugarcane
Shujie G , Xianyue Shen , Zenfeng Qian, Dan Zeng, Hao Ma, Yining Di, Lilian He, Fusheng Li
Computational Molecular Biology, 2021, Vol. 11, No. 3
Qiuping Ling, Qiaoying Zeng, Jiayun W , Fei H , Qiwei Li, Yongwen Qi
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 1
Muhammad Khalid 1 , Hidayat ur  Rahman 2 , Farhatullah Farhat llah 2 , Ashiq  Rabbani 3 , David A.  Lightfoot 4 , Muhammad  Iqbal 5 , Imran  Khan 1
Plant Gene and Trait, 2018, Vol. 9, No. 1
Muhammad Khalid 1 , Hidayat ur Rahman 2 , Farhatullah Farhat llah 2 , Ashiq Rabbani 3 , Mohammad Tahir 1 , Abdus Samad 1 , David A. Lightfoot 4
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 5
Nerkar G , Farsangi F , Devarumath R
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 11
Siddra Ijaz, Iqrar Ahmad Rana, Iqrar Ahmad Khan
Bioscience Methods, 2012, Vol. 3, No. 9
Siddra Ijaz, Naweed Anj m, Iqrar Ahmad Rana, Iqrar Ahmad Khan
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 5