Articles published by Jiayun Wu
Qiuping Ling, Qiaoying Zeng, Jiayun Wu, Fei Hu, Qiwei Li, Yongwen Qi
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 1