Articles published by Yiping Tian
Weixi Song, Lifei Xia, Yiping Tian, Huibin Jiang, Yunnan Sun, Dehe Liu, Linbo Chen
Genomics and Applied Biology, 2019, Vol. 10, No. 1