Articles published by Yuanyuan Bu
Le Chang, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2021, Vol. 12, No. 1
Xu Niu, Lili Wang, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2020, Vol. 11, No. 2
WonJin Han , Shenkui Liu, yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2020, Vol. 11, No. 1
XiangLian Shen, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 3
Yan Liu, Jing Kou, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2017, Vol. 8, No. 1
Jiangpo Chen, Testuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 5
Xiaoxu Zhang, Xinxin Zhang, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Genomics and Applied Biology, 2014, Vol. 5, No. 2
Xiaoxu Zhang, Xinxin Zhang, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Cell Biology and Biophysics, 2014, Vol. 3, No. 1
Baoxing Wang, Bo Sun, Xinxin Zhang, Shenkui Liu, Tetsuo Takano, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2014, Vol. 5, No. 2
Yuanyuan Bu, Tetsuo Takano, Keisuke Nemoto, Shenkui Liu
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 3