Latest Articles     
Research Article
Zhenpan Liu, Liyuan Lu, Yang Sun, Yue Zhang, Dongsheng Li, Wenzhong You
Genomics and Applied Biology, 2023, Vol. 14, No. 1
Research Article
Weixi Song, Lifei Xia, Yiping Tian, Huibin Jiang, Yunnan Sun, Dehe Liu, Linbo Chen
Genomics and Applied Biology, 2019, Vol. 10, No. 1
Research Article
Guofeng Wang, Haibao Tang
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 10
Research Report
Qi Zheng, Yu Huang, Man Yuan, Jia Cai, Jufen Tang, Yishan Lu, Zaohe Wu, Jichang Jian
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 9
Research Article
Denicia  Atujona, Weijian  Liang, Shuanghu  Cai, huanying pang, Umar Faruk  Mustapha, Michael Essien  Sekyi, Emmanuel. D.  Abarike
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 8
Research Article
F.K.A.  Kuebutornye, Jiaming  Liao, Huanying Pang, Yishan Lu, S.  Ayiku, M.E.  Sakyi
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 7
Research Article
Essien Sakyi Michael, Junlin Wang, Huanying Pang, Jia Cai, Felix Kofi Agbeko Kuebutornye
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 6
Research Article
Haoran Li, Lanlan Liu, Jing Dai, Yihan Zhang, Fei Chen, Jizhong Han, Jianwen Hu, Bin Zeng, Bin He
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 5
Research Report
Xiaoyong Xie, Jinxiang Zhong, Sifa Li
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 4
Pages2/7  « [1][2][3][4][5][6][7] »