Articles published by Qingjie Guan
Songmiao Hu, Jiali Liu, Yiteng Zhang, Haiyan Ma, Xiaoxu Dong, Qingjie Guan
Genomics and Applied Biology, 2020, Vol. 11, No. 2
Qingjie Guan, Lin Li, Takano Tetsuo, Shenkui Liu
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 1