Articles published by Songmiao Hu
Songmiao Hu, Jiali Liu, Yiteng Zhang, Haiyan Ma, Xiaoxu Dong, Qingjie Guan
Genomics and Applied Biology, 2020, Vol. 11, No. 2