Articles published with Expression analysis
Shuaijie Li 1 , Wenna Zhang 2 , Zhigang Zhang 3 , Yaqin Zheng 1 , Zhenning Li 1 , Meng X 1
Genomics and Applied Biology, 2023, Vol. 14, No. 2
Luo Lan 1,2 , Si Xi yang 3 , Sun Lei 1,2 , Gao Peng 1,2 , Li Yong Yong 2 , Wang X ezheng 1,2
Computational Molecular Biology, 2022, Vol. 12, No. 5
Xiaoyuan Chi, Qingli Yang, Lijuan Pan, Yanan He, Mingna Chen, Yuan Gao, Shanlin Y
Genomics and Applied Biology, 2010, Vol. 1, No. 2