Articles published with Protein interaction
Zhenpan Li , Liyuan L , Yang S n, Yue Zhang, Dongsheng Li, Wenzhong Yo
Genomics and Applied Biology, 2023, Vol. 14, No. 1
Haoran Li, Lanlan Li , Jing Dai, Yihan Zhang, Fei Chen, Jizhong Han, Jianwen H , Bin Zeng, Bin He
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 5
Suchitra K mari, Kiran D. Ra al, Jitendra K. S ndaray, Samiran Nandi, P. Jaya ankar
Computational Molecular Biology, 2015, Vol. 5, No. 3
Hua Li 1 , Daisuke T gama 1 , Shenkui Li 2 , Tetsuo Takano 1
Genomics and Applied Biology, 2013, Vol. 4, No. 1